Köpvillkor

Om

Resturangakuten.net

Företaget har sitt säte i Göteborg.
Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till:

info@restaurangakuten.net

med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om tjänster, pris, faktureringsadress.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@restaurangakuten.net.
Restaurangakuten KB följer Personuppgiftslagen (PUL) när de hanterar personuppgifter.
Kunden ger vid beställning Restaurangakuten rätt att ta kreditupplysning på bolaget (kunden) och dess verkliga huvudman, samt ställföreträdare såsom styrelseledamot, suppleant, bolagsmän eller kommanditdelägare/komplementär. Kreditupplysning kostar 169 kr. För det fall att det framkommer negativ information om kunden vid kreditupplysning har Restaurangakuten rätt att debitera ett vite om 500 kr pga. tidsspillan och nedlagda kostnader.
Restaurangakuten har rätt att kräva kopia på bekräftelse på betalning från banken. Oavsett vilken betalningsmetod som valts av kunden.
Restaurangakuten kommer inte att påbörja någon leverans förrän betalningen finns på Restaurangakutens konto. Kunden är medveten om att detta kan dröja upp till 1–2 veckor beroende på vald betalningsmetod.

När din order har mottagits, skickar vi en orderbekräftelse via e-post med detaljer om din beställning.
Leveranstiden är ungefär 2–21 arbetsdagar. Om en vara du beställt är tillfälligt slutsåld, kommer vi att meddela dig den förväntade leveranstiden så att du kan välja att vänta eller avbryta din beställning. Samtlig kommunikation ska ske skriftligt, via sms eller mail.
Vi kan inte ansvara för fördröjningar som Restaurangakuten KB inte kan påverka, och sådana fördröjningar berättigar inte till annullering av köpet.
Vänligen observera att leveranstiderna som anges är endast riktlinjer vid beställning, och vi förväntar oss att ha möjlighet att leverera produkten inom 2 månader.
Var medveten om att specialbeställda produkter inte kan avbeställas, och vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dig informerad om förväntade leveranstider. Om kunden beställer varor och vill makulera beställningen måste det ske inom 24 timmar. I annat fall måste kunden erlägga 20% av totala orderbeloppet såsom vite, med minimum om 10 000kr.

Du kan betala med kreditkort som VISA eller Mastercard (inga extra avgifter tillkommer).
Gör en direktbetalning från din egen bank (inga extra avgifter tillkommer).
Faktureringsalternativ genom en extern samarbetspartner (leasingbolag), WASA KREDIT.
Kunden försäkrar att det inte finns några negativa omständigheter som påverkar deras inköp, och att vid begäran om kreditupplysning hos UC kommer inte någon negativ information att finnas tillgänglig.

Våra normala leveranstider är 2–21 dagar.

OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.


Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress:

info@restaurangakuten.net.


Fraktavgift inom Sverige är standardmässigt 499 kr upp till 2 000 kr, beroende på vikt (exklusive moms).

Restaurangakuten KB kommer att bekräfta den faktiska fraktkostnaden före beställning.

Vissa produkter kan vara skrymmande eller extra ömtåliga, vilket kan resultera i högre fraktkostnader.


Vi förbehåller oss rätten att avvisa beställningar för produkter som inte finns i lager och har ett ordervärde under 5 000 kr exklusive moms eftersom importkostnaderna då inte är ekonomiskt hållbara.


OBS, leverans endast efter vi fått betalning till viss del enligt förskottsbetalning.

 • Leveransförseningar

Leveransförseningar kan uppstå om en leverantör inte kan uppfylla sina leveransåtaganden gentemot oss. I sådana fall friskriver vi oss från ansvar gentemot kunden för eventuell skada som kan uppstå på grund av förseningen. Kunden kommer att informeras om leveranstiden avviker kraftigt från den ursprungliga tidsplanen.

 • Mottagande av leverans

Enbart om transporten genomförs av Restaurangakuten eller transportföretag som är anlitat av Restaurangakuten. Kunden har alltid ansvar att besiktiga varan och inom skälig tid reklamera fel och brister relaterat till transport. Vid fel och brister ska varan omedelbart reklameras av mottagaren. Då kan Restaurangakuten erhålla försäkringsersättning. Kundens ansvar är att kontrollera emballaget. Kunden ska vid mottagande av varor uppge vad för skada som varan tagit och anmäla detta till föraren.

Transporten till kunden är Restaurangakutens ansvar.

Alla försändelser är försäkrade mot eventuella skador eller förluster och medför därför ingen risk för er.

Det är dock viktigt att ni följer de följande riktlinjerna om en skada upptäcks innan ni skriver under fraktsedeln.

 1. Eventuella skador ska dokumenteras genom fotografi.
 2. Förpackningen ska behållas för eventuell inspektion.
 3. Chauffören är skyldig att notera skadorna på fraktsedeln.
 4. Mottagaren ska erhålla en kopia av fraktsedeln.
 5. Endast därefter kan båda parter underteckna fraktsedeln.

Beroende på leveransadressen och de val som har gjorts vid beställningen, kan transporteras antingen med DB Schenker eller DHL.

DB Schenker:

Du blir alltid underrättad när transporten bokas och produkten är på väg till dig, antingen via SMS, e-post eller brev.

Dessutom får du ett meddelande med en länk för att spåra leveransen. Du kan även använda sändnings- eller kolli-ID från meddelandet och spåra försändelsen på Schenkers webbplats. Följ din försändelse via Schenker HÄR.

De fullständiga transportvillkoren för DB Schenker

Leverans med Schenker kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av produkt du har beställt och din plats i landet. Schenker erbjuder följande alternativ för leverans till dig:

 

 • Hämtning hos ett ombud
  Ombud kan vara exempelvis närbutiker, mataffärer eller bensinmackar över hela landet. När du hämtar ditt paket behöver du ta med din legitimation och det referensnummer du erhåller via underrättelsen eller spårningen. Om du hämtar för någon annan, ta med båda parters legitimationer.

 

 • Hämtning på en terminal
  På Schenkers terminal hämtar du större och tyngre paket eller gods. Ta med din legitimation. Om du hämtar för någon annan, ta med båda parters legitimationer.

 

 • Leverans till dörr
  Vid utkörning levereras paketet till din dörr. Leverans sker vardagar mellan 9 och 17, eller på vardagskvällar mellan 17 och 22. Schenker kontaktar dig före leveransen och överenskommer om ett lämpligt leveranstidpunkt. När du tar emot paketet eller godset signerar du på chaufförens handdator för att bekräfta mottagandet.
  Undersökningsplikt

 

En noggrann inspektion måste utföras vid mottagande av godset. Eventuella fel som med rimlighet kunde ha upptäckts vid leverans men som inte anmäldes vid mottagandet kan inte åberopas i efterhand och kommer inte att ersättas eller rättas till. Reklamation måste omedelbart rapporteras till speditören, och Köparen måste säkerställa att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om Köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därigenom bekräftar att varorna har mottagits utan skador, kommer framtida reklamationer inte att accepteras.

Reklamationsprocedur I händelse av en felaktig, defekt eller felaktigt expedierad vara, vänligen ta kontakt med oss via e-post för att erhålla detaljerade anvisningar. Reklamation av felaktiga eller skadade varor bör ske inom en tidsram om 2 dagar.

Vid retur av en vara ansvarar kunden fraktkostnaderna och eventuell ersättningsleverans.

I händelse av att felet kan tillskrivas oss, åtar vi oss att återbetala kunden de kostnader som uppstått.

Varan bör returneras i väl skyddad emballage och i sin ursprungliga förpackning, med en bifogad beskrivning av felaktigheten.

Vid eventuell skada på eller förlust av varan vid returen är kunden ansvarig för dessa kostnader.

Om en kund har gjort en felbeställning och önskar att returnera produkten, kommer kunden att debiteras 30 procent av ordervärdet samt fraktkostnaden.
Vi accepterar endast returer av oanvända produkter som fortfarande är i försäljningsbart skick som nya.
Produkter som inte ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan inte bytas eller returneras. För att verifiera om produkten ingår i vårt ordinarie lagersortiment, vänligen kontakta vår säljare före köp.
Kunden ansvarar för hanteringen av returfrakten och bör använda en spårbar transportservice för att säkerställa att returen kan följas.
Restaurangakuten tar inget ansvar för fraktkostnader i samband med returer, och kunden är ansvarig för eventuella transportskador som kan uppstå på grund av bristfällig emballering vid retur.
Alla returer måste först godkännas av Restaurangakuten KB.

För alla paket som inte hämtas ut tillkommer en avgift på 300 SEK. Denna avgift täcker expeditionsavgift, returfraktkostnader och hantering. Betalningsvillkoren är 30 dagar. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK, samt dröjsmålsränta och eventuella inkassokostnader. Om du ångrar ditt köp efter att paketet har skickats från oss, är det ditt ansvar att hämta ut paketet från ditt utlämningsställe och returnera det till oss. Om paketet inte hämtas ut registreras det automatiskt som ej uthämtat och du kommer att debiteras enligt ovanstående villkor.

Restaurangakuten erbjuder 1 års reservdelsgaranti på samtliga produkter.

Reservdelsgarantin innebär att Restaurangakuten bistår enbart med reservdelar under garantitiden, om felet är av garantikaraktär (ej förbrukningsdelar).

Kunden står själv för kostnader för servicetekniker etc.

Kund har möjlighet att uppgradera till full garanti vid köptillfället för en merkostnad på 25-40%.

Full garanti innebär att Restaurangakuten står för kostnaderna för servicepersonal vid garantifel.

Restaurangakuten erbjuder ej installation i webpriset men detta kan köpas som extra tillval.

Restaurangakuten upplyser kunden om garantivillkoren vid varje köp och det är kundens ansvar att ta del av informationen och våra allmänna villkor innan beställning görs.

Det finns två typer av garantier :

 • Full garanti :
  innebär att säljare på egen bekostnad under garanti tiden skickar service personal till kunden och åtgärda felet och Står för alla kostnader inklusive reservdelen.
  reservdelen garanti innebär att kunden själv står för kostnaderna för service tekniker dock vi förser kunden med resväders Grant under garanti tiden.
  Vi på restaurangen kan enbart erbjuda resedelsgaranti ; vill ha full garanti går priset uppåt på mellanlanda 25-40% beroende på produkter.
  Det skall täcka resor, reservdelar, teknisk personal, kommunikation kostnader mm.

Obs!:  vi installera inte maskiner vid leverans vill ni installation då kostnader till kommer. Vi kan ej erbjuda markerades brister samt står för installation mm.


Vi är övertyga med detta i vårt kommunikation och vi kommer att även upplysa Er vid offert , avtal , order bekräftelse mm.
Garantin täcker inte skador på motorn som har uppstått på grund av överbelastning, såsom när restaurangutrustning som degblandare, köttkvarnar eller skärmaskiner används på ett felaktigt sätt.
En del av de reparationer som täcks av garantin kan utföras direkt av tillverkaren/fabrikanten.
För att returnera en defekt produkt, måste kunden skicka varan till oss efter att ha erhållit skriftligt godkännande via sms eller e-post. Vi friskriver oss från ansvar gällande skador, tredjeparts skador, förlorad inkomst, ersättning, avbrott i verksamheten eller skador som inte omfattas av garantin, och vi ansvarar inte heller för eventuella skador som uppstår till följd av garantireparationer.
Garanti gäller för produktens delar (reservdelar) från fakturadatumet. Maskiner som ansluts med en kontakt (plug-in), gasdrivna utrustningar (maskiner), kyl- och frysskåp, samt alla andra maskiner måste installeras av en kvalificerad fackman eller ett auktoriserat företag som specialiserar sig på reparation av restaurangutrustning, har skatteklassificering och kan tillhandahålla referenser som intygar deras kompetens. Om dessa riktlinjer inte efterlevs, förlorar garantin sin giltighet. Du måste spara fakturan som utfärdats av den auktoriserade installatören angående installationen och/eller andra åtgärder under hela garantiperioden och vara redo att visa den vid behov. Om arbetet utförts av ike behörig fackman/svart arbetskraft/egen installation utan kompetens har bolaget rätt att kräva kunden på ett vite av 10 000kr.
Illustration och dokumentation

Alla bilder som används för presentationen i onlinebutiken är enbart exempelbilder och inte nödvändigtvis exakta representationer i varje enskilt fall. Dessa bilder är avsedda för illustration och kan vara missvisande, särskilt när det gäller färgåtergivning beroende på bildskärmen. Den avgörande informationen finns i den tekniska beskrivningen av produkten. Vi ansvarar inte för eventuella felaktiga uppgifter, och våra produkter är inte avsedda som grund för byggritningar eller liknande. Vissa varor kan ändras eller bli tillfälligt otillgängliga. I sådana situationer förbehåller vi oss rätten att erbjuda en jämförbar produkt.

Restaurangakuten KB ska vara undantagen från ansvar för bristande uppfyllande av specifika kontraktsenliga åtaganden enligt detta avtal, förutsatt att sådant bristande uppfyllande kan tillskrivas avlastande omständigheter, som förklaras nedan, och som hindrar, försvårar eller fördröjer uppfyllandet av dessa åtaganden. Avlastande omständigheter ska omfatta, men inte vara begränsade till: 1. Naturkatastrofer: jordbävningar, översvämningar, skogsbränder, tsunamier. 2. Extremt väder: orkaner, stormar, snöstormar, torka, översvämningar. 3. Pandemier och epidemier. 4. Krig och väpnade konflikter. 5. Terrorism och attacker. 6. Inbördeskrig och uppror. 7. Statliga åtgärder och förbud, inklusive import- och exportrestriktioner. 8. Arbetskonflikter: strejker, lockouter. 9. Blockader och handelssanktioner. 10. Energiavbrott: elavbrott, gasbrist. 11. Cybersäkerhetsincidenter. 12. Avbrott i transportnätverk: flygavbrott, hamnavbrott. 13. Skador på produktionsanläggningar. 14. Avbrott i råvaruförsörjning: skördesvikt, sjukdomar i boskap. 15. Miljökatastrofer: oljeutsläpp, kemikalieolyckor. 16. Skador på produktionsutrustning. 17. Epidemier i jordbrukssektorn. 18. Sociala och politiska förändringar som påverkar stabilitet. 19. Brist på arbetskraft på grund av sjukdomar eller flyktingkriser. 20. Tekniska fel och utrustningsavbrott. 21. Avbrott i logistik och transportinfrastruktur. 22. Ekonomiska kriser och finanskriser. 23. Händelser som påverkar internationella tullregler och handelsavtal. 24. Avbrott i informations- och telekommunikationssystem. 25. Miljöförändringar och klimatrelaterade händelser. 26. Sjukdomsutbrott hos personal. 27. Konflikter med leverantörer. 28. Avbrott i vattenförsörjning eller avloppssystem. 29. Brist på viktiga råvaror. 30. Offentliga transporter strejkar eller avbryts. 31. Naturresursbrist. 32. Jordbävningsskador på byggnader. 33. Handelskonflikter och tulltariffer. 34. Konflikter om immateriella rättigheter. 35. Sociala och politiska demonstrationer. 36. Dataintrång och integritetsintrång. 37. Avbrott i posttjänster. 38. Skador på lager- eller förvaringsanläggningar. 39. Arbetsbrist och personalbrist. 40. Hälso- och säkerhetsinspektioner och stängning. 41. Arbetsstopp på grund av arbetsmiljörisker. 42. Transport av farliga material eller kemikalier. 43. Globala energikriser. 44. Påverkan av utbredda skadedjur eller skadedjursangrepp. 45. Uppköp, fusioner eller omstruktureringar. 46. Politiska skatter och avgifter. 47. Restriktioner för import av viktiga varor. 48. Ökad sjukdomsfrekvens hos personal. 49. Exportförbud för strategiska varor. 50. Skador på dator- och serverinfrastruktur. 51. Skador på avtalade leveransvägar. 52. Uppmätta överskridningar av luftföroreningar. 53. Driftsavbrott på grund av kemikalieutsläpp. 54. Skador på försäljningsställen eller butiker. 55. Havererade globala leveranskedjor. 56. Driftsavbrott på grund av teknisk fel. 57. Upplopp och uppror i produktionsområden. 58. Epidemier hos husdjur eller boskap. 59. Etniska konflikter i produktionsregioner. 60. Infrastrukturavbrott på grund av olyckor. 61. Skador på naturreservat eller ekosystem. 62. Leverantörskonkurser och försörjningsproblem. 63. Felaktiga produktionsanläggningar. 64. Skador på järnvägstransportinfrastruktur. 65. Bankkriser och finansiella krascher. 66. Cyberattacker mot kritiska infrastrukturer. 67. Avbrott i internetanslutningar och kommunikation. 68. Lagändringar som påverkar verksamheten. 69. Exportrestriktioner för specifika branscher. 70. Utbrott av skadedjur i produktionsområden. 71. Strejk eller arbetsbrist bland underleverantörer. 72. Avbrott i gas- och vattenförsörjning. 73. Konflikter med grannländer som påverkar handel. 74. Produktionsproblem på grund av utbrott av sjukdomar. 75. Globala valutasvängningar. 76. Skadade väg- eller transportsystem. 77. Utbrott av vattenburna sjukdomar som påverkar leveranser. 78. Ökad övervakning och reglering av branschen. 79. Naturresursförbud eller utarmning. 80. Störningar i globala finansmarknader. 81. Skador på offshore-produktionsanläggningar. 82. Konflikter som påverkar produktionsregioner. 83. Regionala vattenbrist. 84. Skador på distributions- eller logistikcentra. 85. Upplopp och kravaller på arbetsplatser. 86. Skador på infrastruktur i hamnar. 87. Skadade tillgångar på grund av terroristattacker. 88. Ekonomiska sanktioner och handelsblockader. 89. Arbetsrelaterade stresskriser. 90. Driftsstörningar i samband med flyktingströmmar. 91. Ändrade regler om livsmedelssäkerhet. 92. Skador på produktionsanläggningar genom kraftiga vindar. 93. Driftsavbrott orsakade av biologiska föroreningar. 94. Arbetsbrist på grund av etniska konflikter. 95. Skadade ledningsnätverk för telekommunikation.

I händelse av force majeure enligt ovan är Restaurangakuten befriad från allt ansvar och köparen kan ej göra gällande några som helst krav mot Restaurangakuten, av vad slag det än må vara, innan, under och efter avtalstiden.

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.
Minsta ordervärde är 1000kr exkl. moms.
OPS: Merxteam: miljöavgift, order under 500kr: 175kr
Minderåriga och privat personer
Restaurangakuten säljer inte produkter till någon under 18 år och privat personer.

Restaurangakuten säljer endast till företag, därav lagen av konsumenttjänstlagen är ej tillämplig vid köp hos Restauranakuten.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.
Ändringar till de Allmänna Villkoren

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.
  Tvist och lagval.
 • I händelse av tvist ska samtliga ärenden hänskjutas till Göteborgs tingsrätt som exklusivt forum.