Service & Reparation

Vi servar, reparerar, installerar och säljer reservdelar till allt inom storkök.
Vid behov av reservdelar var god kontakta oss via telefon innan för att kontrollera tillgänglighet av delar. 

Kostnad

Kostnad för undersökning på plats hos dig. All service är tidsberoende. Grundavgiften debiteras per dygn vi besöker dig. Minimidebetering vid besök, 1h arbete inkl. restid och 1 grundavgift. Därefter debiteras enligt timtaxa. Vi debiterar endast påbörjad hel- eller halvtimma.

Grundavgift:
490 kr /h
( jobb ute hos kund )
Arbetstid inkl.
750 kr /h
( jobb ute hos kund )
Timtaxa:
690 kr /h
(verkstadjobb)

1

Reservdelsgaranti omfattar
endast reservdelar.

Andra kostnader så som
arbete, restid, besöksavgift,
frakt och liknande ersätts inte.

2

Servicegarantin innebär att
vi tillhandahåller full garanti
på produkten.
Vi tillser att produkten repareras och
står för transport (alternativt skickar servicetekniker på plats) och reservdelar.

3

Begagnade produkter

Vi lämnar 3 månaders
reservdelsgaranti från
leveransdatum.