KubIskubmaskin – Porkka KV150 A Luftkyld

38 010 kr 30 408 kr exkl. moms

Iskubmaskin – Porkka KV190 A Luftkyld

43 466 kr 34 776 kr exkl. moms

Iskubmaskin – Porkka KV290 A Luftkyld

51 345 kr 41 076 kr exkl. moms

Iskubmaskin – Porkka KV400 A Luftkyld

64 680 kr 51 742 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 102 A Luftkyld

34 545 kr 27 636 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 102 W Vattenkyld

34 545 kr 27 636 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 132 A Luftkyld

43 470 kr 34 776 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 132 W Vattenkyld

43 470 kr 34 776 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 152 A Luftkyld

48 090 kr 38 472 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 152 W Vattenkyld

48 090 kr 38 472 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 172 A Luftkyld

44 310 kr 35 448 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 172 W Vattenkyld

44 310 kr 35 448 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 18 A Luftkyld

13 335 kr 10 668 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 22 A Luftkyld

15 434 kr 12 348 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 22 W Vattenkyld

15 427 kr 12 345 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 302 A Luftkyld

73 185 kr 58 548 kr exkl. moms

Iskubmaskin Porkka KL 302 W Vattenkyld

73 185 kr 58 548 kr exkl. moms