Service & Reparation

Vi servar, reparerar, installerar och säljer reservdelar till allt inom storkök.
Vid behov av reservdelar var god kontakta oss via telefon innan för att kontrollera tillgänglighet av delar. 

Kostnad 

Kostnad för undersökning på plats hos dig. All service är tidsberoende. Grundavgiften debiteras per dygn vi besöker dig. Minimidebetering vid besök, 1h arbete inkl. restid och 1 grundavgift. Därefter debiteras enligt timtaxa. Vi debiterar endast påbörjad hel- eller halvtimma.


Grundavgift:
490 kr /h ( jobb ute hos kund )


Arbetstid inkl.
750 kr /h ( jobb ute hos kund ) 

Timtaxa:
690 kr /h
(verkstadjobb)


1

Reservdelsgaranti omfattar endast reservdelar.

Andra kostnader så som arbete, restid, besöksavgift, frakt och liknande ersätts inte.

 2

Servicegarantin innebär att vi tillhandahåller full garanti på produkten. Vi tillser att produkten repareras och står för transport (alternativt skickar servicetekniker på plats) och reservdelar.

 3

Begagnade produkter

Vi lämnar 3 månaders reservdelsgaranti från leveransdatum.