Fettavskiljare automatisk Grease Shields. 6 liter

Det ursprungliga priset var: 46500,00 kr.Det nuvarande priset är: 39525,00 kr.

SKU: 2201-GS1850

Beskrivning

Teknisk specifikation

Behållare : 6 liter

Mått: 916x454x500mm (BxDxH

Flöde : 1,85 liter/sekund

 

Det unika systemet fungerar på följande sätt:

 

Steg 1 ? Avlägsnande av matrester-

När avloppsvatten kommer in i Grease Shield sorteras matrester automatiskt bort av ett grövre filter. De fasta partiklarna lyfts och avvattnas därefter via en skruv som enligt Archimedes princip drar med sig matavfallet till en separat behållare för avfallshantering.

 

Steg 2 – Fettseparation

Grease Shields innovativa utformning gör spillvattnets resa genom systemet dubbelt så lång som hos traditionella fettavskiljare. Denna förlängda uppehållstid tillåter fett och olja att flyta upp till ytan och bilda ett tydligt separerat lager. Vid utloppet hindrar en skiljevägg den flytande oljan att passera.

 

Steg 3 – Fettavskiljning

Inne i Grease Shields fettavskiljarkammare finns en till hälften nedsänkt, långsamt roterande cylinder, konstruerad av ett material som drar till sig fett och olja, men stöter bort vatten. Därmed blir cylindern efterhand täckt med olja, vilken skrapas bort av ett slags ?torkarblad? i gummi och därefter hamnar i en extern behållare.

 

Steg 4 – Självrengörande cykel

Grease Shields unika system kör en regelbunden självrengöring, vilket innebär att personal slipper ansvara för detta. Cykeln omfattar en daglig intern renspolning samt aktivering av cirkulationspumpar, så att det aldrig finns stående vatten som orsakar dålig lukt från maskinen.

Grease Shield är den första och enda automatiska fettavskiljaren för att effektivt separera bort fett och matrester från kökets avloppsvatten.
Hög kapacitet, enkel tömning, minimala krav på underhåll samt nätta mått gör denna prisbelönta modell idealisk för placering i diskutrymmen.

Tillämpningar
Fördisk och sköljhoar
Kastrulldiskhoar
Diskmaskiner
Combi-ugnar
Diskhoar för köttförberedelse
Främsta fördelarna
Klassledande inom borttagande av fett och olja (långt under 100 ppm)
Automatisk separering av matrester
Förhindrar avloppsblockeringar
Inga kostnader för underhåll ? bara tömma matavfall och fett på slutna kärl.
Ingen personalstädning ? Grease Shields självrengörande cykel gör det åt dig
Det dubbla systemet ger exceptionellt hög dränering och skydd genom att inledningsvis avskilja matrester och fasta partiklar, vilka annars är en vanlig orsak till blockering. Därefter avlägsnas olja och fett så att oljehalten i utflödet minskar till långt under 100 ppm, vilket gör Grease Shield mycket effektivare än EN1825.

Konstruktionen med separata behållare för matrester respektive fett och olja såväl minimerar personalens underhållsarbete som förhindrar bakteriebildning och därmed dålig lukt. Även ur miljö- och energisynpunkt är denna fulla uppsikt över avfallshanteringen en fördel, exempelvis om man önskar kompostera matresterna eller återvinna fettet.

Traditionella fettavskiljare är utformade så att icke avskiljt fett, bland annat sådant som bundits i bubblor skapade av ex. diskmedel, obemärkt följer med vattnet ut i avloppet.
Vad gäller Grease Shield, tas dessa bubblor istället upp tillsammans med fettet. Detta innebär att eventuellt vatten i det separerade fettet är en indikation på överanvändning av diskmedel och andra rengöringsmedel ? ännu en såväl ekonomisk som miljörelaterad fördel.

Huvudfunktioner
Automatisk avlägsning av fett
Automatisk borttagning av matavfall
Automatisk rengöringscykel
Flera inlopp
Konstruktion av rostfritt stål
Låg strömförbrukning 24w
Valfri provtagningspunkt
Utökad uppehållstid på spillvatten

Användarvänlig
Förprogrammerad
Helt automatisk
Självrengörande
Inga enzymer eller kemikalier
Miljövänlig
Kostnadseffektiv

Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterade produkter